Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w MZRP obejmuje zarządzanie Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, gdyż jednym z naszych nadrzędnych celów jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie jakościowym, w zgodzie z literą prawa, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z poszanowaniem i dbałością o środowisko naturalne, spełniając wymagania i oczekiwania Klientów i wszystkich Interesariuszy.

Traktując Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jako skuteczne narzędzie realizacji Naszej Polityki, deklarujemy zapewnienie warunków i zasobów oraz zaangażowanie w realizacje celów, ciągłe doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, systemu SCC.