W ramach realizacji inwestycji w branży energetycznej oferujemy usługi w zakresie kompleksowej budowy, rozbudowy, modernizacji i montażu instalacji i urządzeń na obiektach elektrowni, elektrociepłowni i OZE.

Zakres działalności:

  • Montaż konstrukcji stalowych i elementów kotłów
  • Małe kotłownie parowo – gazowe – dostawy konstrukcji wsporczych, rurociągów, zbiorników oraz montaże konstrukcji, kotłów, rurociągów, urządzeń i instalacji pomocniczych
  • Instalacje odazotowania i odsiarczania spalin, elektrofiltry – demontaże i montaże konstrukcji i kanałów spalin, zbiorników i instalacji pomocniczych
  • Budowa bloków energetycznych – jako podwykonawca robót i dostawca w zakresie konstrukcji stalowej, montaży, rurociągów
  • Spalarnie – dostawy konstrukcji wsporczych, rurociągów, zbiorników oraz montaże konstrukcji, rurociągów, urządzeń i instalacji pomocniczych
  • Remonty i usługi serwisowe dla powyższych zakresów prac i typów instalacji