Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Marcin Grzanka

 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych
Tomasz Stancel

 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Radosław Chrobok

Rada Nadzorcza Spółki:

Przewodniczący Rady Dariusz Pietyszuk
Wiceprzewodniczący Rady Witold Grabysz
Sekretarz Rady Joanna Pilipczuk