W sektorze Budownictwa Przemysłowego oferujemy usługi w zakresie kompleksowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów, jak również specjalistyczne roboty obejmujące montaż instalacji i urządzeń technologicznych.

Głównymi sektorami, w których Spółka aktywnie uczestniczy jako wykonawca są: hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, huty szkła, cementownie, zakłady produkujące materiały budowlane, motoryzacja, branża celulozowo- papiernicza.

 • Hutnictwo
   Stali (budowa nowych linii technologicznych, bieżące remonty)
   Metali nieżelaznych (praca na zakresy: kotły, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje wsporcze)
   Szkła (praca na zakresy: piece, rurociągi, konstrukcje wsporcze)

 

 • Infrastruktura drogowa i kolejowa
   Mosty (scalanie i montaż stalowych ustrojów nośnych)
   Wiadukty i estakady (scalanie i montaż stalowych ustrojów nośnych)
 • Koleje Linowe (GW na remontach, modernizacjach; montaż mechaniczny na budowach nowych kolei)
 • Serwisy na hutach i odlewniach
 • Przemysł górniczy i przeróbki kopalin (w zakresie obiektów naziemnych)
 • Przemysł cementowy i produkcyjny materiałów budowlanych (praca na zakresy: piece, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje wsporcze, linie technologiczne)
 • Budownictwo użyteczności publicznej (dostawa i montaż nośnych konstrukcji stalowych)