Dla Akcjonariuszy

Kapitał zakładowy: 20 685 400 zł

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 20 685 400 zł

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28.02.2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.
ul. Dubois 16
44-100 Gliwice

lub bezpośrednio na adres mailowy lub telefoniczny do Biura Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

joanna.pilipczuk@mz.pl tel. 32 3734215
izabela.flak@mz.pl tel. 32 3734 430

Rejestr akcjonariuszy

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. w dniu 20 maja 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Dom Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Poniżej treść podjętej uchwały.

Uchwała Nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z dnia 2019.09.20) wybiera Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, z 203 039 akcji oddano ważne głosy, co stanowi 98,16% akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 203 039 ważnych głosów, następującym stosunkiem głosów:

– za uchwałą 203 039 głosów – co stanowi 100% oddanych głosów,

– przeciwko uchwale 0 (zero) głosów,

wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Jednocześnie poniżej zamieszczamy informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin swiadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Regulamin Rejestru Akcjonariuszy:

https://www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy

Tabela opłat i prowizji:

https://www.bdm.pl/dokumenty/tabele-oplat-i-prowizji

 • Informacja o podmiocie Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

  Pobierz

Walne Zgromadzenie

 • Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 04 kwietnia 2024 r.

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 04 kwietnia 2024 r.

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 kwietnia 2023 r.

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 marca 2022 r.

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 kwietnia 2021 r.

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 maja 2020 r.

  Pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2020 r.

  Pobierz