News

Works in progress at ZUSOK❗

We encourage you to follow all activities of Mostostal Zabrze Przemysłowe S.A. and Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. on this project and follow the construction progress on the LinkedIn profile of POSCO E&C Oddział w Polsce.

Photo: POSCO E&C Oddział w Polsce