• pl
 • en
CMC Zawiercie S.A.
6.7.2009 - 30.4.2010
Kompletny montaż orurowania linii walcowniczej Danielii

Kompletne wykonanie instalacji wody brudnej i czystej linii walcowniczej Danieli, wykonanie instalacji powietrza sprężonego instrumentalnego i technologicznego oraz instalacji azotu i gazu zgodnie z dokumentacją projektową.

CMC Zawiercie S.A.
20.4.2009 - 30.9.2009
Prace związane z rozbudową hali walcowni P-52

Zakres prac obejmował:

 • Przebudowa konstrukcji belek podsuwnicowych w osiach B-19/21
 • Przebudowa konstrukcji stalowej w osiach K-3/5
 • Konstrucja stalowa dachu w osiach 1-3/B-C
 • Obudowę ścian zewnętrznych wraz ze ślusarką drzwiową i okienną
 • Obudowę dachu wraz z odwodnieniem i wyrzutnią powietrza
CMC Zawiercie S.A.
27.2.2009 - 30.4.2010
Kompletny montaż urządzeń nowej linii walcowniczej DANIELI
CMC Zawiercie S.A.
2009 - ...
Przebudowa i udoskonalenia urządzeń oraz instalacji energetycznych linii walcowniczej Morgan

Montaż i modernizacja podkładek, ustawianie i połączenie urządzeń takich jak:

 • skrzynie wodne wraz zdyszami, 10 klatkowy Blok NTM, rolki ciągnące;
 • nożyce, przelotki, pętlownica, kierownice obcinków, kosze na obcinki, stojaki zaworów, urządzenia do pomiaru średnic;
 • 4 klatkowy Blok RSM, rolka ciągnąca + Former, urządzenia hydrauliki i smarowania;
 • instalacje sprężonego powietrza, wody brudnej i czystej;
 • rurociągi zendry, obiegu chłodzenia bezpośredniego i pośredniego, sprężonego powietrza;
 • instalacja smarowania powietrzno-olejowego, smarowania smarem stałym, smarowania olejowego i hydrauliki wraz z wykonaniem.
Grupa Ożarów S.A.
15.12.2008 - 30.10.2009
Prace związane z modernizacją linii wypału klinkieru pieca W2

Zakres prac obejmował:

 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej estakad kablowych od stacji GSZ do do młyna Z5;
 • modernizacja mostów wybierających RE300 i RE350;
 • wykonanie konstrukcji stalowej wieży wymienników ciepła W2;
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej do transportu mączki z młyna R2 do zbiorników homogenizacyjnych H1;
 • montaż urządzeń transportu mączki z młyna R2 do zbiorników homogenizacyjnych H1.
CMC Zawiercie S.A.
10.12.2008 - 15.9.2009
Piec pokroczny
 • Montaż konstrukcji stalowej pieca, montaż wyposażenia tj. urządzeń mechanicznych, wodnych, hydraulicznych i wentylatorów.
 • Montaż rurociągów powietrza spalania do palników pieca wraz z izolacją termiczną.
 • Montaż rurociągów gazów odlotowych wraz z rekuperatorem.
 • Montaż komina stalowego.
 • Montaż instalacji powietrza sprężonego technologicznego i sterowniczego, instalacji gazu ziemnego oraz instalacji wody obiegu brudnego i czystego.
Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A.
11.2008 - 12.2008
Wykonanie dostawa i montaż ok. 155t konstrukcji stalowej hali rozlewni wód mineralnych w Rzeniszowie dla Nestle Waters Polska S.A.
Balcke - Dürr Polska Sp. z o.o.
2008 - ...
Demontaż i montaż elektrofiltra K12 na Elektrowni Stalowa Wola

Zakres prac obejmował demontaż:

 • dachów elektrofiltra i urządzeń na dachu, włazów do blachownic, ścian bocznych i lejów, podestów wewnętrznych, napędów strzepywaczy elektrod zbiorczych i ulotowych;
 • kompletnego wyposażenia wewnętrznego, ścian rozdziału spalin w dyfuzorze.

Montaż nowych elementów, w tym:

 • nowe ściany rozdziału spalin w dyfuzorze, dodatkowe kierownice w kanale dolotowym, pomosty wewnętrzne, owiewki na ścianach bocznych, dobudowa przesłon w lejach;
 • kompletne nowe wyposażenie elektrofiltru (elektrody zbiorcze, ulotowe, strzepywacze itp.)
 • nowe dachy, szczelny i deszczowy, barierki, konstrukcje pod zespoły na dachy, nowe włazy do ścian bocznych, leji, blachownic itp.
Vattenfall Heat Poland SA
2008 - ...
Dostawa i montaż zbiornika akumulatora ciepła o V=30400m3 wraz z wyposażeniem (750t) oraz montaż orurowania technologicznego (268t)

"Należy podkreślić, iż przedmiotowe zadanie było trudne pod względem inżynierskim, a doświadczenie i profesjonalizm firmy Mostostal Zabrze ZMP "Kędzierzyn" Sp. z o.o. przyczynił się do sprawnego i fachowego wykonania zadania"

Ortec
2008 - ...
Ortec

Strony