• pl
  • en

Wyślij CV, klauzule

 

Jeżeli nie prowadzimy aktualnie żadnej rekrutacji, można przesyłać do nas swoje CV oraz list motywacyjny
kierują je na adres rekrutacja@mz.pl

Należy pamiętać o umieszczeniu na końcu CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Stanisława Dubois 16.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach możliwy jest przez e-mail: iodo@mz.pl 
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wybrania kandydata.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.