• pl
  • en

Pozostałe certyfikaty

Typ kwalifikacji Wydany przez
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji
2451-CPR-EN1090-2014.0717.004
DVS ZERT
Certyfikat spawalniczy
DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0029.003
DVS ZERT
Certyfikat spawalniczy 
DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0030.003
DVS ZERT
Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007,
EN ISO 3834-2:2005
UDT
Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 TDT
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 TDT
Certyfikat WHG TUV SUD

Uprawnienia do szkolenia i egzaminowania spawaczy
Atest nr 305/2018

Instytut Spawalnictwa