• pl
 • en

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Jednym z nadrzędnych celów Spółki jest świadczenie usług w zakresie budownictwa przemysłowego na jak najwyższym poziomie jakościowym, z poszanowaniem i dbałością o środowisko naturalne oraz w zgodzie z literą prawa oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja oraz rozwój świadczonych usług przez Spółkę są oparte na wiedzy o wymaganiach klienta, wieloletnim doświadczeniu pracowników oraz znajomości rynku.

Jako nadrzędne cele jakości, środowiskowe, bezpieczeństwa i higieny pracy stawiamy sobie:

 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz SCC**: 2011 przy równoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników,
 • wzmocnienie pozycji Spółki na rynku,
 • nieustanne doskonalenie jakości świadczonych usług poprzez terminowość, rzetelność i elastyczność,
 • minimalizowanie szkodliwego wpływu na otoczenie i ciągły jego monitoring,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • stosowanie się do obowiązujących uregulowań prawnych i innych wymagań stron zainteresowanych, co do których Spółka jest zobowiązana,
 • rozszerzenie asortymentu wyrobów i świadczonych usług dla pozyskania klientów,
 • dbałość o środowisko naturalne poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • wdrożenie i doskonalenie procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz SCC**: 2011,
 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości w zakresie odpowiedzialności za realizowane działania,
 • analizę aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością oraz redukcję wpływu na środowisko naturalne,
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych klientów,
 • identyfikację ryzyk i szans,
 • zaangażowanie kadry spółki w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • systematyczne badanie poziomu satysfakcji klientów,
 • zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania jakością z procesami biznesowymi organizacji,
 • zobowiązanie do działań zgodnych z kontekstem organizacyjnym spółki.

Traktując Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, deklaruję zapewnienie warunków i zasobów oraz zaangażowanie w realizacje celów, ciągłe doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz SCC**: 2011.

Plik do pobrania
Pobierz

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat PN-N 18001:2004

Certyfikat SCC


Jednym z nadrzędnych celów Spółki jest świadczenie usług w zakresie budownictwa przemysłowego
na jak najwyższym poziomie jakościowym, z poszanowaniem i dbałością o środowisko naturalne
oraz w zgodzie z literą prawa oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja oraz rozwój świadczonych usług przez Spółkę są oparte na wiedzy o wymaganiach klienta, wieloletnim doświadczeniu pracowników oraz znajomości rynku.