• pl
 • en

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Jednym z nadrzędnych celów Spółki jest świadczenie usług w zakresie budownictwa przemysłowego na jak najwyższym poziomie jakościowym, z poszanowaniem i dbałością o środowisko naturalne w zgodzie z literą prawa, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniając wymagania i oczekiwania Klientów, Stron Zainteresowanych, które wynikają z kontekstu Naszej organizacji.

Realizacja oraz rozwój świadczonych usług przez Spółkę są oparte na wiedzy o wymaganiach Klientów, wieloletnim doświadczeniu pracowników oraz znajomości rynku.

Jako nadrzędne cele jakości, środowiskowe, bezpieczeństwa i higieny pracy stawiamy sobie:

 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, systemu SCC**:2011 przy równoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników,
 • wzmocnienie pozycji Spółki na rynku,
 • nieustanne doskonalenie jakości świadczonych usług poprzez terminowość, rzetelność i elastyczność,
 • minimalizowanie szkodliwego wpływu na otoczenie i ciągły jego monitoring,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • rozszerzenie asortymentu wyrobów i świadczonych usług dla pozyskania Klientów,
 • dbałość o środowisko naturalne poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom.

 

 Nasze cele realizujemy poprzez:

 • wdrożenie i doskonalenie procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz SCC**:2011,
 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości w zakresie odpowiedzialności za realizowane działania,
 • analizę aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością oraz redukcję wpływu na środowisko naturalne,
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych Klientów,
 • identyfikację ryzyk i szans w realizowanych procesach,
 • zaangażowanie kadry Spółki w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zobowiązanie do konsultacji i współudziału pracowników oraz przedstawicieli pracowników,
 • systematyczne badanie poziomu satysfakcji Klientów,
 • zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania jakością z procesami biznesowymi organizacji,
 • zobowiązanie do eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP.
 • zobowiązanie do spełnienia obowiązujących uregulowań prawnych i innych wymagań w tym wymagań Stron Zainteresowanych, które wynikają z kontekstu Spółki,
 • zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwością zdrowotnym,

 

Traktując Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jako skuteczne narzędzie realizacji Naszej Polityki, deklaruję zapewnienie warunków i zasobów oraz zaangażowanie w realizacje celów, ciągłe doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, systemu SCC**:2011.

Plik do pobrania
Pobierz

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 45001:2018

Certyfikat SCC