• pl
  • en

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. 
ul. Dubois 16 
44-100 Gliwice

lub bezpośrednio na adres mailowy lub telefoniczny do Biura Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

joanna.pilipczuk@mz.pl tel. 32 3734215 
izabela.flak@mz.pl tel. 32 3734 430I WEZWANIE  II WEZWANIE  III WEZWANIE 
IV WEZWANIE