• pl
  • en

Dla Akcjonariuszy

Kapitał zakładowy: 20 685 400 zł

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 20 685 400 zł