• pl
  • en

Od DOBREGO do DOSKONAŁEGO

25.10.2019

OD DOBREGO DO DOSKONAŁEGO „Good to Great”

Rozwój kompetencji Menedżera Projektu w Grupie Kapitałowej MZ

Najważniejszym elementem naszej działalności jest realizacja Projektów. Zarządzanie Projektami na najwyższym poziomie wymaga stałego doskonalenia kadry menedżerskiej, dlatego w 2018 roku uruchomiliśmy w Grupie Kapitałowej MZ program „Od Dobrego do Doskonałego” mający na celu doskonalenie kompetencji i wiedzy najlepszych Menedżerów Projektów oraz pracowników innych komórek organizacyjnych spółek biorących udział w programie, wyróżniających się na tle grupy. Program zawiera sześć modułów kompetencji:

  1. Samodzielność – decyzyjność, kreatywność, inicjatywa, nastawienie na cele, zaangażowanie, automotywacja, samokontrola, etyka, zarzadzanie czasem i zakresem, planowanie,
  2. Umiejętności interpersonalne – przywództwo, komunikacja, budowanie zespołu, asertywność, otwartość, motywowanie zespołu,
  3. Umiejętność negocjacji – interesariusze wewnętrzni/zewnętrzni, wiarygodność, konsultacje,
  4. Finanse
  5. Prawo
  6. Orientacja na Organizację – udział w projektach/programach wewnętrznych związanych z rozwojem organizacji Spółek GK MZ S.A.

Seminaria i warsztaty w poszczególnych modułach przygotowywane są i prowadzone przez specjalistów poszczególnych Spółek GK MZ, działających w obszarach objętych programem. Zwieńczeniem programu będzie wewnętrzna certyfikacja uczestników potwierdzająca ich profesjonalne przygotowanie do zarządzania Projektem.

W pierwszej edycji „Od Dobrego do Doskonałego”, która zakończy się w grudniu bieżącego roku, bierze udział 32 wyróżnionych pracowników. W przyszłym roku spodziewamy się kolejnych, równie udanych typowań kadry kierowniczej do kolejnej edycji programu.