• pl
  • en

Budowa pilotażowej linii Estrów Specjalnych

24.10.2019

Budowa pilotażowej linii Estrów Specjalnych rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. i jest to obecnie największa inwestycja naszego Klienta Grupa Azoty ZAK w Kędzierzynie-Koźlu, z którym współpracujemy od lat 80-tych. W ostatnich latach Mostostal realizował z sukcesem na terenie Kędzierzyna m. in. remont reaktora R-1001 czy modernizację Instalacji Mocznika. 

Kluczowymi elementami kontraktu była dostawa i montaż 115 urządzeń (pompy, zbiorniki, aparaty), modernizacja 18 aparatów, dostawa i montaż 258 linii gotowych rurociągów wraz z kompleksowymi pracami budowlanymi, dostawą i montażem konstrukcji, zakresem prac elektrycznych, AKPiA oraz izolacją.

Szczególne wyzwanie stanowił termin realizacji prac zadania głównego tj. 58 tygodni oraz szczególne wymogi bezpieczeństwa jakie trzeba było zachować na terenie pracującej instalacji chemicznej. Na budowie w szczycie pracowało 140 osób.

Wyjątkowo skomplikowanym przedsięwzięciem był montaż urządzeń wewnątrz budynku. Konieczne było detaliczne opracowanie z dużym wyprzedzeniem każdej operacji tj. wycięcie stropów i dachu, przełożenie kabli pomiarowych i elektrycznych oraz przeróbki istniejących konstrukcji i pracujących instalacji. Całość wymagała koordynacji zarówno prac MZRP, podwykonawców jak i obsługi Wydziału Estry.

Ostatecznie udało się zakończyć budowę w wymaganym terminie 58 tygodni i 16 października 2018 instalacja została przekazana do rozruchu. Prace rozruchowe zostały zakończone w lipcu 2019 r.